Vi vet inte ännu om det blir någon utdelning från Naturvårdsverket 2019 eller senare eller inte alls. Om det blir en utdelning 2019 kommer tiden att vara knapp. Därför vill vi nu att ni delägare röstar om hur en eventuell utdelning ska användas och beslutet ska gälla oavsett när eventuella pengar kommer.

Lainio Samfällighetsförening kallar därför till extra stämma 20191130, 11.00, i Bönhuset i Lainio.
Kallelse och dagordning