Under sistlidna stämman den 8/5 utsågs Doris Thornlund till sammankallande i valberedningen. Dessvärre var inte Doris valbar som ledamot och därför måste en ny utses. Detta kommer att göras vid extra stämman den 18/9. Styrelsen tar gärna in förslag från delägarna inför stämman. Vänligen kontakta styrelsens sekreterare Siv-Britt Mangi med eventuella förslag.