Nu har Lainio Samfällighetsförening fått ett nytt bud från Naturvårdsverket. Jag vill inte gå ut med några siffror här, men det är NÅGOT (lite) högre än det förra. Uppräkningen grundar sig på tillväxten som skett sedan mätningen gjordes. Vid en eventuell överenskommelse med NV kan reservatsmarken och ersättningen komma att delas upp i lämpliga delar. Accepteras inte denna nivå är NV i nuläget inte beredd att förhandla vidare.
Vi kommer att kalla till en extra stämma sista helgen i oktober, för att delägarna ska få ta ställning till (rösta) Naturvårdsverkets förslag. Då det är en fråga av betydande ekonomisk karaktär, ser vi fram emot att många delägare kommer.

Det går bra att kontakta någon av oss i styrelsen för att få veta vilken summa som erbjudits.

Så fort vi fått klart med bokning av Bönhuset återkommer vi om datum för extra stämma.

Uppdatering 20191005, 21.08: Det är inte säkert att vårt område prioriteras detta år, men chansen finns, då NV har medel kvar för 2019.

Hälsar styrelsen genom Siv-Britt