Då Corona härjar skjuter vi fram ordinarie föreningsstämmor i båda samfälligheterna (Lainio Samfällighetsförening och Lainio Bys Vägsamfällighet). Då läget förbättrats kommer datum för stämmorna.

Anbudsförfaranden kan förekomma under tiden. Håll koll här och på anslagstavlan i byn.