Styrelsen har skickat ut slitageavgift till alla som bor eller har stuga efter byvägar som räknas som Enskild väg.

Vi har också skickat slitageavgift till det som bor eller har stuga efter kommunal/statlig väg, dvs vägen till Lainio och mot Oksajärvi. Dessa inte har förpliktelse att betala, men vi uppmanar att även dessa också hjälper till att byn kan bibehålla en bra standard på de enskilda vägarna och färjan.

Styrelsen