Nu är vi snart i februari månad på det nya året 2022 och styrelsens mål är att med jämna mellanrum, lägga ut information om vad styrelsen arbetar med.

Styrelsen håller nu på att gå igenom resultatet för 2021 och som det ser ut just nu har vi uppnått mer än vad vi hade förväntat oss. Slitage avgiften för det som bor eller har stugor efter GA1 vägarna är så gott som klart men vi vill framför allt Tacka de som bor eller har stugor efter Kommunal/Statlig vägar, 40 % har betalat in slitageavgiften utan att ha förpliktelse att betala avgiften. De har visat solidaritet med byn och att om vi hjälper varandra kan vi ha en acceptabel nivå på vara enskilda vägar och färjan. Vi vill inte nämna några namn men vill ändå berätta att en av dessa är Kiruna Pastorat som har bidragit med att betala slitage avgiften till vägsamfälligheten.

Förutom slitageavgiften har vägsamfälligheten fått bidrag från Kiruna Kommun och Trafikverket som kommer att betala sitt bidrag i februari 2022.

Nu har vi ett nytt år framför oss och vi jobbar med olika projekt för att få en lika bra, om inte bättre ekonomiskt år 2022. Vilka projekt som vi jobbar med, kommer vi att presentera i närtid.

Vi vill påminna om att Styrelsen vill ha in motioner senast 31 mars 2022. Motionerna ska skickas med brev eller mail till Styrelsen.

Årsmötet är planerat till, Söndagen den 1 maj 2022.