Vid senaste årsstämman för Samfälligheten och Vägförening valde en del att hoppa av styrelsearbetet, kvar blev Ingemar Andersson tillika ny ordförande. Lars Karlsson blev invald som kassör och Ulf Henricson tidigare suppleant gick in i styrelsen som sekreterare. För att förstärka styrelsen har Roger Björkelöv, tagit på sig att hjälpa styrelsen med bokföring och administration.

Vår prioritet har varit att snabbt komma in i våra roller, se över den ekonomiska statusen och aktiviteter för 2021-22.

Ekonomin är en trång sektor för vägsamfälligheten, vi har varit i kontakt med Länsstyrelsen, EU, Naturvårdsverket och Kiruna Kommun angående bidrag. Vi har ännu inte fått någon respons från dem, men vi är optimistiska. Under november månad har vi kartlagt alla hus och stugor i Lainio för att ta ut slitageavgifter. Mycket glädjande är att många som som bor efter ”huvudvägen” (Kuoksu-Oksajärvi) har ställt upp och betalat in en frivillig vägavgift.

Vår ambition är att reparera byvägarna, färjan och få en stabil ekonomi i både Vägsamfälligheten -och Lainio samfällighetsförening.

Vi försöker att samla ihop frivilliga krafter, där vi plockar sten från Sangivägen, under sommaren 2022. Vi ska transportera allt grus som finns vid Temminki och samla gruset vid gamla soptippen på östra sidan, så att det finns nära till hands.

Fortsätta att bearbeta myndigheter och få dem att vara delaktiga i vår verksamhet och därigenom skapa en stabilare framtid.

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År