Styrelsen har två förslag till extra stämman 30 november.
Förslag 1: Full utdelning till delägarna
Förslag 2: Lämna 500 000 kr kvar i kassan.

Då det fortfarande finns en del pengar i kassan för S:18, tänker vi att det i dagsläget inte finns skäl för förstärkning av den de närmaste åren. 30% av en insättning i kassan går till skatt.

Det har kommit in två skriftliga förslag på vad eventuella medel från Naturvårdsverket skulle kunna användas till. Dock stämmer de inte in på verksamhetsområdet för Lainio S:18.