ÅRSSTÄMMA.

Lainio Samfällighetsförening och Vägsamfällighets förening kallar till Årsstämma Lördagen den 20 April kl 12.00 på kapellet i Lainio. Samfällighetförening kl. 12.00-14.00. Vägsamfällighet 14.00-16.00. Välkommen Styrelsen. Föreningen bjuder på Fika. PS. Alla motioner...

Arrende för stugor på S18.

Vi håller på att skicka ut arrende till alla som har stugor på S18s, alltså på byns allmänning. Vänligen läs igenom avtalet och skriv under båda avtalen och skicka sen ett av avtalen tillbaka till oss. Betalning före 31:a April, 2024. Med vänlig hälsning,...

Årstämma 1 Maj 2023 Vägsamfälligheten

Protokoll Årsstämman 2023 Vägföreningen Plats, Lainio kapell 230501 kl 14.00 Ordförande Ulf Henricson, Sekreterare Lars Karlsson, Kassör Roger Björkelöv. Ärenden som behandlats: Fastställande av Dagordning. Godkänd Val av ordförande och sekreterare blev Ulf Henricson...

Årstämman 1Maj 2023

Protokoll Årsstämman 2023 Bysamfälligheten. Plats, Lainio kapell 230501 kl 12.00 Ordförande Ulf Henricson, Sekreterare Lars Karlsson, Kassör Roger Björkelöv. Ärenden som behandlats: Fastställande av Dagordning. Godkänd Val av ordförande och sekreterare blev Ulf...