Bankgiron

Samfälligheterna har fått bankgironummer och dessa är: Lainio Samfällighetsförening: 648-1238Lainio Bys Vägsamfällighet: 5444-8071Kom alltid ihåg att ange vad dina inbetalningar gäller.

Utdelningen

Medlen från Naturvårdsverket har ännu inte kommit in på samfällighetens konto. Det lutar därmed åt att utdelningen eventuellt förskjuts till januari.

Isvägen klar

Isvägen vid färjeläget är nu klar att användas för max 2 ton. Östra sidan av överfarten är något ojämn så ta det försiktigt där. Temperaturen har inte varit till någon bra medhjälpare i år.