Extra stämma tisdag 12/9, 18:00, i Bönhuset.

Ärende: Ekonomiskt styrelseförslag angående samfällighetens andel i Lainio Bys Vägsamfällighet.