Förtydligande angående extra stämma 20191130

Hej!Jag får nu förfrågningar om varför det ska bli en till extra stämma och varför man där ska besluta vad medlen från Naturvårdsverket ska användas till. Saken är den att någon menar att vi inte tagit beslutet om hur medlen ska användas. Ska allt delas ut till...

Angående brev från kassören

Hej!Som tidigare meddelats kommer kassören att skicka ut mer detaljerad information om en eventuell utdelning från Naturvårdsverket. Brevet går till respektive ställföreträdare. Övriga delägare i varje fastighet hör av sig till sin ställföreträdare för att få åtkomst...

Besked från Naturvårdsverket

Vår förhandlare i frågan om naturreservat Temminki har nu kommit med ett besked, som gäller under förutsättning att regeringen i slutet av november godkänner ett tilläggsanslag för hela riket om 200 miljoner kronor.Så här skriver han:”Naturvårdsverket har efter...

Anbud isning av överfart

ANBUD: ISNING AV ÖVERFART ISNING AV ÖVERFART FÄRJELÄGET, ISVÄG, MINIMUM 60 CM TJOCKLEK. LAINIO BYS VÄGSAMFÄLLIGHET HÅLLER MED SPOLNINGSUTRUSTNING. ANBUD LÄMNAS SKRIFTLIGT, INKLUSIVE MOMS, SENAST 20191115 TILL: ARNE HENRIKSSON LAINIO 4270 980 10 ...

Nytt bud från Naturvårdsverket

Nu har Lainio Samfällighetsförening fått ett nytt bud från Naturvårdsverket. Jag vill inte gå ut med några siffror här, men det är NÅGOT (lite) högre än det förra. Uppräkningen grundar sig på tillväxten som skett sedan mätningen gjordes. Vid en eventuell...