Anbud isning av överfart

ANBUD: ISNING AV ÖVERFART ISNING AV ÖVERFART FÄRJELÄGET, ISVÄG, MINIMUM 60 CM TJOCKLEK. LAINIO BYS VÄGSAMFÄLLIGHET HÅLLER MED SPOLNINGSUTRUSTNING. ANBUD LÄMNAS SKRIFTLIGT, INKLUSIVE MOMS, SENAST 20191115 TILL: ARNE HENRIKSSON LAINIO 4270 980 10 ...

Nytt bud från Naturvårdsverket

Nu har Lainio Samfällighetsförening fått ett nytt bud från Naturvårdsverket. Jag vill inte gå ut med några siffror här, men det är NÅGOT (lite) högre än det förra. Uppräkningen grundar sig på tillväxten som skett sedan mätningen gjordes. Vid en eventuell...

ANBUD Sommarskötsel av färja

Bygge av båtupptagningsramp. Justering av bryggor och båtupptagningsramp samt färja med tillhörande anordningar så länge färjan är i vattnet. Anbud lämnas skriftligt, inklusive moms, senast 20190531till:Arne HenrikssonLainio 4270980 10 VITTANG

Besked från Naturvårdsverket

Igår, 20190506, kom så till slut ett slags besked från Naturvårdsverkets förhandlare, till vår förhandlare: ”Hej Lars! Jag har diskuterat frågan med NV och pengar för detta finns inte i nuläget. Vi ser det heller inte meningsfullt att revidera värderingar för...