Lainio Bys Vägsamfällighet angående färjan

Vattennivån i älven är extremt lågt, därför bör extra försiktighet vidtagas då två bilar ska färjas över älven. Om färjan blir för tung finns risk att motorriggen slår i botten och skadas. Ta det säkra före det osäkra och färja en bil i sänder om ni är tveksamma....

Protokoll Lainio Bys Vägsamfällighet 20180506

Årsstämma 2018, Lainio bys vägsamfällighet Lokal: Bönhuset Lainio  Dag: 20180506  Tid: 13:00 Närvarande: 23 personer, enligt närvarolista Protokoll §1 Arne Henriksson valdes till stämmans ordförande §2 Bror Eriksson och Stig Fagerbo valdes att justera stämmans...