Protokoll Årstämma 1 Maj 2022

Lainio Samfällighetsförening Lainio 2022-05-01 Dagordning Stämman öppnasStämmans behöriga utlysning Annonser har varit i Kiruna annonsblad, NSD, Kuriren, hemsidan och byns anslagstavla tre veckor innan mötet .Val ordförande för årsstämmanIngemar Andersson blev vald...

Årstämma. 2022.

Årliga bya stämman hålls den 1:a Maj, kl 12.00 för både bysamfälligheten och även vägsamfälligheten i kapellet (bönehuset) Motioner till årstämman måste vara inkomna till styrelsen före 31 Mars varje år för att behandlas under årstämman. Från 12.oo till ca 13.00 är...

Styrelsen informerar

Nu är vi snart i februari månad på det nya året 2022 och styrelsens mål är att med jämna mellanrum, lägga ut information om vad styrelsen arbetar med. Styrelsen håller nu på att gå igenom resultatet för 2021 och som det ser ut just nu har vi uppnått mer än vad vi hade...

Styrelsen informerar!

Vid senaste årsstämman för Samfälligheten och Vägförening valde en del att hoppa av styrelsearbetet, kvar blev Ingemar Andersson tillika ny ordförande. Lars Karlsson blev invald som kassör och Ulf Henricson tidigare suppleant gick in i styrelsen som sekreterare. För...

Slitageavgift

Styrelsen har skickat ut slitageavgift till alla som bor eller har stuga efter byvägar som räknas som Enskild väg. Vi har också skickat slitageavgift till det som bor eller har stuga efter kommunal/statlig väg, dvs vägen till Lainio och mot Oksajärvi. Dessa inte har...

Färjan tas upp

Vi går mot vinter säsongen och därför har vi bestämt att ta upp färjan, måndagen den 18 oktober. Tänk på att ta över bilar och andra fordon innan färjan dras upp. Styrelsen