Anbud färja och isning av överfart

ANBUD FÄRJA OCH ISNING AV ÖVERFART Totalansvar färja med tillhörande bryggor isättning av färja och bryggor när vattennivåntillåterall skötsel av färja och bryggorreparationer: reparationsarbete mot timtid,material står Lainio Bys Vägsamfällighet förupptagning av...

Bankgiron

Samfälligheterna har fått bankgironummer och dessa är: Lainio Samfällighetsförening: 648-1238Lainio Bys Vägsamfällighet: 5444-8071Kom alltid ihåg att ange vad dina inbetalningar gäller.

Utdelningen

Medlen från Naturvårdsverket har ännu inte kommit in på samfällighetens konto. Det lutar därmed åt att utdelningen eventuellt förskjuts till januari.